Nabór 2015

Nabór dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzony przez firmę ProgMan S.A.

Referencje

(...)Nabór współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi oraz nie wymusza instalowania żadnych uzupełnień ani aktualizacji w procesie rekrutacji. System jest przygotowany do przetważania informacji objętych ustawą o ochronie danych osobowych. Jego konstrukcja spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa, dzięki czemu wszelkie informacje poufne oraz wykonanie nieautoryzowanych operacji jest odpowiednio zabezpieczone.(...)

Dyrektor Wydziału Edukacji w Rzeszowie - Zbigniew Bury Więcej...

(...)Uwzględnienie przez program uwarunkowań wynikających z rozporządzeń dotyczących rekrutacji, pozwoliło na szybkie i bezkolizyjne dokonanie naboru do klas pierwszych w naszych szkołach. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na lepszą organizację całego procesu składania dokumentów, weryfikację danych czy też właściwego wyboru kandydatów.(...)

Dyrektor PZOSiPO w Giżycku - Kazimierz Ambroziak Więcej...

(...)Elektroniczny system naboru absolwentów gimnazjum jest narzędziem, dzięki któremu proces rekrutacji przebiega szybko i sprawnie, a z jego efektów są zadowoleni uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół i organ prowadzący. Nabór stanowi źródło wiarygodnych informacji o kandydatach do szkół ponadgimnazjalnych oraz gwarantuje obiektywne przeprowadzenie naboru.(...)

Starosta Augustowski - mgr inż. Franciszek Wiśniewski Więcej...

(...)Starostwo Powiatowe w Iławie składa podziękowania za pomoc we wdrożeniu i przeprowadzeniu elektronicznego naboru do klas pierwszych. Osoba wdrażająca program w powiecie iławskim w opinii Wydziału Edukacji jak i osób odpowiedzialnych za program w szkołach, wykazała się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem.(...)

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Iławie - mgr inż. Jadwiga Kolman Więcej...

(...)System bardzo wyraźnie usprawnił przeprowadzenie naboru dzieci do placówek wychowania przedszkolnego i pozwala na dokonywanie bieżącej obserwacji danych dotyczących zapisanych dzieci. Jest także bardzo pomocny rodzicom w dokonywaniu wyboru przedszkola usprawniając przy tym sposób zapisania dziecka do wybranego przedszkola.(...)

Dyrektor Administratcji Oświaty w Kluczborku - Tadeusz Konarski Więcej...

(...)Funkcjonowanie systemu spowodowało uproszczenie procedury z punktu widzenia kandydatów i rodziców Mieli oni dostęp do oferty edukacyjnej, byli informowani na bieżąco, jakie szkoły cieszą się największą popularnością. Program Nabór, w naszej ocenie jest systemem spełniającym wszystkie wymogi, które zakłada zarządzenie Kuratora Oświaty(...)

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Malborku - Ewa Dąbrowska Więcej...

(...)Szkolenia prowadzone były bardzo sprawnie. Prowadzący wykazali się dużą wiedzą merytoryczną. Realizacja naboru elektornicznego wpłynęła na wzmocnienie potencjału naszej jednostki samorządowej poprzez poprawę procesu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Jakość usług świadczonych przez firmę podległe nam placówki oświatowe oceniają bardzo wysoko.(...)

Starosta Powiatu Międzyrzeckiego - mgr inż. Grzegorz Gabryelski Więcej...

(...)"Nabór - Przedszkola" firmy ProgMan jest systemem intuicyjnym w obsłudze i bardzo funkcjonalnym, przez co zostało sprawnie przeprowadzone wdrożenie go w placówkach przedszkolnych oraz wśród rodziców zapisujących dzieci do przedszkoli. Zastosowanie systemu przyniosło w praktyce wymierne korzyści wszystkim stronom korzystającym z tego systemu - przedszkolom, gmienie i rodzicom.(...)

Naczelnik Wydziału Oświaty w Opolu - Irena Koszyk Więcej...

(...)System komuterowy Nabór łączy zalety nowoczesnych technologii z pełną obiektywnością wyników rekrutacyjnych, dzięki czemu Urząd Miejski w Suwałkach - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu ma możliwość zagwarantowania bezpiecznej i zgodnej z obowiązującymi wymogami rekrutacji. Działania te docenione zostały również przez uczniów i rodziców(...)

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu w Suwałakch - Alicja Jacewicz Więcej...

(...)Bezpośredni udział przedstawiciela firmy w spotkaniu rekrutacyjnym pozwolił na szybkie przeprowadzenie procesu i podjęcie decyzji rekrutacyjnych, mimo tego, że robiliśmy to po raz pierwszy. Program Nabór w naszej ocenie jest systemem spełniającym wszystkie wymogi, które nakłada na rekrutację właściwe rozporządzenie kuratora.(...)

Wicestarosta Ostrowski - mgr inż. Krzysztof Rasiak Więcej...

(...)System Nabór jest przez nas wykorzystywany od roku 2005. Jest systemem elastycznym, w pełni realizującym potrzeby związane z przeprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do szkół. Rozwiązanie systemu jako usługi dostępnej przez Internet pozwala na wyeliminowanie problemów związanych ze spełnieniem wymagań sprzętowych, bieżącymi aktualizacjami.(...)

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek - Bożena El-Maaytah Więcej...

(...)W ocenie dyrektorów szkół nabór elektorniczny to doskonałe narzędzie wspomagające proces rekrutacji, stosowane na terenie powiatu od roku 2005. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na lepszą organizację procesu składania dokumentów, weryfikacji danych oraz właściwego wyboru kandydatów z uwzględnieniem przez program warunków wynikających z rozporządzenia MENiS(...)

Dyrektor PZOSiPO w Giżycku - Kazimierz Ambroziak Więcej...

(...)Funkcjonowanie systemu oraz jego obsługa przez przeglądarkę internetową, spowodowało uproszczenie procedury z punktu widzenia kandydatów i rodziców. Mieli oni stały dostęp do oferty edukacyjnej, byli informowani na bieżąco, jakie szkoły cieszą się największą popularnością. Również dostęp przez Internet pozwolił na uzyskanie natychmiastowej informacji o wynikach rekrutacji - tuż po ogłoszeniu wyników.(...)

Dyrektor WOKiS Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - mgr Aleksandra Kuźniak Więcej...

(...)Starostwo Powiatowe w Iławie składa podziękowania za pomoc we wdrożeniu i przeprowadzeniu elektronicznego naboru do klas pierwszych. Osoba wdrażająca program w powiecie iławskim w opinii Wydziału Edukacji jak i osób odpowiedzialnych za program w szkołach, wykazała się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem.(...)

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Iławie - mgr inż. Jadwiga Kolman Więcej...